Iskole - nytt system

Iskole – nytt system

Til elever og foreldre/foresatte 

Fra uke 3 tar skolen i bruk det nye skoleadministrative systemet iSkole. Det innebærer en stor endring. Ukeplaner, fraværsoversikt og kommunikasjon med skolen blir kun å finne der. 

Adressen til siden er http://iskole.net

Første gang du logger inn velger du linken glemt passord. 

På siden du kommer til da legger du inn fødselsnummer på eleven, og epostadresse til eleven for å få passord til eleven, eller epostadressen til foreldre/foresatt for å få pålogging til denne. Da må det også krysses av for Gjelder passord til foresatt

For å få passord kreves det at vedkommende, enten det er elev eller foresatt, har registrert epost-adresse i iSkole. De som ikke har det må oppgi dette til kontoret for å få det registrert i systemet. 

Per-Arthur Romberg Hansen
(rektor)

Tommy Tjernø
(IT-ansvarlig)