Velge Steinerskolen?

Velge Steinerskolen?

Vi har for tiden inntak til 1. klasse skoleåret 2019/2020

Søknadsfristen for opptak av nye elever er 1.mars

Du finner inntaksreglementet her.

Foresatte skriver inn sitt barn ved å henvende seg til skolen og fylle ut inntaksskjema.