10.klasse på besøk hos Returkraft

10.klasse på besøk hos Returkraft

Hvordan i alle dager går det an å lage strøm og varme opp bassengvannet i Aquarama av restavfall?

Det kan være utfordrende å forstå sammenhengen, men når en fyrer opp dampmaskinmodellen og forklarer energiovergangene, går det – bokstavelig talt – opp noen lys for elevene. Energiloven ble godt visualisert både i forsøket med dampmaskinen og under omvisningen på anlegget.

Flere andre tema har blitt belyst:

  • Avfall på avveie
  • Gjenbruk
  • Kildesortering
  • Energi
  • Fjernvarme
  • Marin forsøpling


Elevene har vært aktive deltakere når de utforsket stasjonene og brukte nettbrett til svare på quiz-spørsmålene.