Stillinger for skoleåret 2019/20

Stillinger for skoleåret 2019/20

Steinerskolen i Kristiansand har 135 Elever fra 1.-10. trinn. Skolen ble etablert i 1992 og har sentral beliggenhet og kort vei fra sentrum med bussforbindelse rett utenfor skolen.

For skoleåret 2019/ 20 søker vi kvalifiserte medarbeidere som er klare for nye utfordringer innenfor følgende fagområder fra 1. august 2019:

Vikariat (ca. 50%) som Kunst- og håndverkslærer (5.-10. trinn).

Engasjementer (200%) som helsepedagog/spesialpedagogisk lærer (1.-10. trinn).

Vikariater (100%) som lærer med naturfag i fagkretsen  (5.-10. trinn).

Arbeidsoppgaver:
Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen.Tett oppfølging av elevene faglig og sosialt.Samarbeide med kollegaer og skolens ledelse.Ta aktivt del i skolens Steinerpedagogiske utviklingsarbeid.Ha god dialog med foresatte og andre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:
Steinerpedagogisk utdannelse og/eller erfaring.
Godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
Ved manglende steinerpedagogisk utdanning, må det være vilje til å ta utdanning i steinerskolepedagogikk etter nærmere avtale.
Evne til å fremstå som tydelig klasseleder/undervisningsleder.
Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.
Gode digitale ferdigheter.

Vi tilbyr:
Et trivelig, men hektisk arbeidsmiljø med gode og støttende kollegaer.
En pedagogikk med praktisk tilnærming til fagstoffet.
Pedagogisk og faglig samarbeid på ukentlige trinnmøter. 
Utfordrende og varierte oppgaver med mulighet for både personlig og faglig utvikling. 
Samarbeid med dyktige kollegaer og andre samarbeidspartnere. 
Lønns- og arbeidstidsordninger som lærer, med gode forsikrings – og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. 
Mulighet for utdannelse/videreutdannelse innenfor steinerpedagogikk. 

Søknadsfrist: 10.mai, 2019. 

Tiltredelse: 1. august, 2019. 

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Ass.rektor/pedagogisk leder, Kristin Lervik. 480 04 023 – kristin.lervik@steinerskolen.no

Rektor/daglig leder, Per-Arthur Romberg Hanssen –

per-arthur.hanssen@steinerskolen.no