17. mai

17. mai

Norsk flagg
Foto: Michael & Christa Richert

Alle elever møter kl 0840 på torvet og stiller opp klassevis med sin lærer. Steinerskolen har plass nr 13 i skoletoget, bak Mottaksskolen og foran Yngligeforeninges musikkorps.

Toget ender i «Tresse»; dvs. ved Christiansholm festning nederst i Festningsgata. Der må foreldre/ foresatte komme og hente sine barn snarest ved togets ankomst. Dette gjelder elever 1.-5. trinn. De andre går selv derfra på egenhånd.

Foreldrene ved Steinerskolen holder et åpent og pengefritt arrangement etter barnetoget. Klokka 11.30 samles vi på Steinerskolen for is, pølser og lek. Det blir også kaker, koldtbord m.m. Alle er hjertelig velkommen til en hyggelig og uformell sammenkomst på Steinerskolen.