Stenging av skolen

Stenging av skolen

Regjeringen viderefører alle tiltak som i iverksatt rundt pandemien, det vil si at skolen og SFO i hvert fall er stengt til og med 2 påskedag (13. april). Vi regner med å publisere oppdatering når det kommer nye signaler fra regjeringen.

Fra og med 5. klasse vil eleven motta opplegg digitalt fra klasselærer og faglærere. Har elever og foresatte spørsmål om undervisningsoppleggene er lærerne tilgjengelig på telefon og mail i skoletiden.

Fra og med fredag 13. mars er skolen stengt inntil ny beskjed blir gitt.

Andre henvendelser rettes til rektor.

Skolefritidsordningen er også stengt fra fredag morgen 1. mars kl 07.30 og til ny beskjed blir gitt.

Berørte foreldre og elever vil bli oppdatert via e-post.