Helsesøster og sosiallærer tilgjengelig

Helsesøster og sosiallærer tilgjengelig

Til elever og foresatte!
Helsesykepleier Caroline er tilgjengelig for samtaler ved behov.  Send SMS til tlf 928 14 677 hvor du skriver navn, klassetrinn og skolens navn, så tar hun kontakt.
Sosiallærer Anki er også tilgjengelig på tlf 993 27 904. Ring/SMS ved behov.