Norsk flagg

17.mai

Skolen ønsker alle elever og foreldre en flott Grunnlovsdag selv omstendighetene gjør at vi verken kan gå i 17. mai tog eller samles til hyggelig samvær på skolen. Samhold  om felles verdier og solidaritet til hverandre skal feires senere! Gratulerer med  dagen til elever, foreldre og medarbeidere!