Ledige plasser

Tavle

Vi har plass til nye elever fra skolestart, høsten 2020.Ta kontakt for nærmere informasjon!

Kristiansand@steinerskolen.no 
Tel: 992 66 465