Tilbake /

30 årsjubileum

Steinerskolen i Kristiansand inviterer til 30 års jubileumsmarkering på skolen.
Det blir kunstneriske innslag, festtale og enkel bevertning.
Alle som har vært knyttet til skolen i løpet av denne tiden (foresatte, tidligere ansatte og tidligere elever) er hjertelig velkommen til å delta.
Kjenner du noen som burde være med så hjelp oss å spre invitasjonen.
Begrenset antall plasser. Påmelding innen 18 august til kristiansand@steinerskolen.no