FAU

Samarbeid mellom foreldrene og skolene er en av hjørnesteinene i skolens virksomhet.

Alle foreldre er medlemmer av steinerskolens foreldreforening, og to representanter fra hver klasse er med i foreldreforeningens råd. Dette rådet er i praksis likt FAU på offentlig skole.

Et årlig marked er det særlige ansvaret foreldreforeningen har.

For mer informasjon se FAUs egen nettside.