Tilbake /

Vårmarked og dugnad

Vårmarked

Vårmarkedet er et samarbeid mellom FAU, skolen og steinerbarnehagene Blåmann og Alvejordet. Etter to år med avlysning grunnet covid gleder vi oss skikkelig til et heidundrende marked med salgsboder, kafe og forestillinger.

Sett av lørdag 14.05.21.

Dugnad

Steinerskolens Foreldreforbund beskriver dugnad slik: «Steinerskolene har sterk tradisjon for foreldrearbeid og dugnad er en viktig del av det. Poenget med en dugnad er at alle skal være med- og at barna ser at foreldrene møtes, har det hyggelig og at alle bidrar.»
Dugnader gir dermed en strålende anledning til å gjøre noe godt for barna våre og samtidig være sosial med de andre familiene.

Dugnadskomiteen består av en lærer-representant, en/to foreldre-representant(er), vaktmesteren og den skolehageansvarlige. Komiteen arrangerer to dugnader i året. En om våren og en om høsten, og den har ansvar for å organisere ulike oppgaver slik at alle kan finne noe de liker å jobbe med. Det er mye forskjellig som må gjøres på en skole; det kan være hage- og malerarbeid, rydding, snekring, vasking og sying og ikke minst servering av kaffe, kake og noe varmt å spise. Dugnadsdagen er torsdager, og da er både lærerkollegiet, vaktmester, foreldre og barna tilstede.

På dugnaden kan vi kjenne på felleskapet og på den unike muligheten til å være med å forme skolen til våre barn. Ved å stille opp viser vi barna våre at vi bryr oss og at de er viktige for oss.

Har du spørsmål som angår dugnad kan du sende epost til Anika Schmidt.

Sjekk /kalenderen/ for når det er planlagt dugnad.