grønn skole

Flere grunner

Det er flere grunner til at steinerskolene assosieres med økologi. I steinerskolene dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen allerede fra barnehagen av, med fokus på årstidene og omgivelsene i forandring. Gjennom årene på skolen fortsetter dette etterhvert som årene løper- hele tiden med en hensikt å skape sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser. I steinerskolens læreplan ligger det eksplisitte føringer for denne type undervisning. I tillegg til vår læreplan og tradisjon eksisterer steinerskolene i et større fellesskap med andre impulser inspirert av Rudolf steiner, deriblant det Biologisk Dynamiske landbruket.

Ikke en oppskrift

Grønn skole er ikke en oppskrift men en mulighet. Hver skole har med sin egenart et potensiale som kan virkeliggjøres med et engasjert kollegium, ivrige foreldre og ikke minst elevene. Eksemplene er mange- utekjøkken og varmkompostering i skolehagen, landbrukspraksis, birøkt som en del av skolehverdagen og mye mer. Flere av våre skoler er miljøsertifisert og debiomerket. Det finnes ingen fasit på hva en Grønn Skole er, foruten at den løftes av et sterkt engasjement.

Foreldreinitiativ

Grønn skole har som hovedmålsetning å heve steinerskolenes økologiske profil. Mange foreldre velger Steinerskolen fordi den fremstår som langt mer orientert mot natur, økologi, bærekraftighet enn mange andre institusjoner i vårt samfunn i dag. En slik orientering blir viktigere og viktigere, i en tid hvor også nødvendigheten, ikke bare ønsket om den, fremtrer.

Les mer om det på Steinerskoleforbundets nettsider her