Tilbake /

Informasjon om smittevern

Det er flere klasser som har smittede elever. Klasselærere vil i tiden videre sende ut en mail til foresatte i de klassene det gjelder for. Elevene trenger ikke å teste seg, men være oppmerksom på symptomer. Dersom elever har symptomer på sykdom anbefales det å teste seg med en selvtest. Ved sykdom må elevene være hjemme.

 

Isolasjon

Elever som er smittet må i isolasjon. Isolasjonsperioden er nå på 4 døgn. Forutsetningen for å avslutte isolasjonsperioden er at man har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medikamenter, og at almenntilstanden er god. Det er akseptabelt at enkelte vil ha noen restsymptomer.

Grønt smittevernnivå

Skolen er på grønt nivå. Det betyr at elevene kan være sammen på tvers av klasser i timer og i friminutt. Elever som er syke må være hjemme