Tilbake /

Informasjonsmøte 2. februar

Steinerskolen i Kristiansand tilbyr et anerkjent pedagogisk alternativ til offentlig skole, med egen læreplan som dekker hele grunnskolen.

Steinerpedagogikken tilbyr til å begynne med en læringshverdag som vil ligge tett opp mot det barna allerede er trygg på, med sangene, ritualene og lekene gjennom dagen som i barnehagen. Opplæringen endres deretter gradvis i forhold til barnas vekst, og utvikling gjennom hele skoleløpet.  Fokuset ligger hele tiden på aktiv læring for hele mennesket, hvor vi tar hensyn til både kognitiv, sosial, kunstnerisk og kroppslig utvikling og læring. Derfor har også Steinerskolen i tillegg til tradisjonelle fag sentrert rundt språk, matte og digital læring, lagt stor vekt på kunstneriske fag. Musikk, eurytmi, drama, tegning, maling, håndverksfag, hagebruk og et vidt spekter av friluftsaktiviteter.

Er du mer nysgjerrig? Lurer du på om steinerskolen kan være noe for ditt barn? Da ønsker vi deg varmt velkommen til informasjonsmøte onsdag 2. februar kl. 18 i førsteklasserommet, det blå bygget på Steinerskolen i Kristiansand.

Vi følger gjeldende smitteregler.  Deltagelse på møte er helt uforpliktende.

Har du spørsmål, ta kontakt med Christian Wigaard på tlf 940 10 618.