Tilbake /

Marsbrev fra rektor

Kjære alle foresatte  

 Karnevalet ble vår første årstidsfest innendørs uten restriksjoner på 2 år. Det ble en dag fylt med glede og takknemlighet over at vi igjen kan samle hele skolen i salen. Vi sto der, tett på hverandre, sammen. Alle smilte, både barn, ungdom og voksne. Høydepunktet for meg var da alle sammen var samlet til den tradisjonelle limbokonkurransen. Stemningen sto i taket. Alle som ikke var med heiet, og de som gikk ut ble ikke sure. De sluttet seg til heiagjengen som stadig ble større. Til slutt var det en som vant. Jeg husker ikke hvem det var, men alle heiet vedkommende frem. 

 Alle på skolen er så glad for at vi er tilbake til normalen, og vi har mye hyggelig å glede oss til. Vi skal ha månedsfester, vårball for ungdommene, sirkusuke og ikke minst marked i mai. Vi skal ha foreldremøter i klassene, felles foreldremøte og vårdugnad. I år skal vi endelig få feire 17. mai med deltakelse i skoletoget i sentrum, og vi er spurt om å stille med ungdommer til flaggborgen først i toget. Det er stas!  

 I januar arrangerte vi informasjonsmøte for alle interesserte. Det var bra oppmøte, og det har kommet noen påmeldinger til skolen i etterkant av møte. Men vi har ledige plasser på alle trinn. Kan dere hjelpe oss å spre at det blir et nytt informasjonsmøte på vårmarkedet? 

 Skolen har blitt med i skolehagenettverk i Kristiansand kommune. Økologisk Norge står ansvarlig for faglig veiledning og kursing av lærere. De er også initiativtagere for å mobilisere til et skolehagenettverk i regionen. Arne har deltatt på en kursdag og et nettverksmøte. Vår skole skal faktisk være besøkshage for andre som er med i skolehagenettverket.  

 Mange av dere vet kanskje ikke at det sto en gymsal på skolen før. Da ny E18 skulle bygges måtte den fjernes. Den ble plukket fra hverandre og lagt på lager. Der ligger den ennå. Gymsalen er tegnet av samme arkitekt som hvitbygget på skolen, som for øvrig også har tegnet husene på Enrum på Grim. Helge Blix heter han, og tegningen ble laget rundt 1920. Styret har gitt sin tilslutning til at Bjørnar Knapstad, som for øvrig er kommunal representant i skolens styre, kan sette i gang en prosess med å se på om det er muligheter for å få gjenreist den. Dersom prosjektet lykkes vil den ikke brukes som gymsal lengre, men kanskje eurytmisal eller klasserom. Foreløpig har han fått med seg lokallaget til Fortidsminneforeningen.  

 Helt til slutt litt praktisk informasjon:  

  • Guro Wasland er vikarierende daglig leder frem til 1. april. Hun kan treffes på tlf 412 31 589 mellom klokken 08.00-15.30 hver ukedag. 
  • Helsesykepleier som har vært i barselpermisjon er tilbake på skolen. Hun heter Anne Kari Paulsen og kan treffes på tlf 913 25 769.  
  • Alle klasser på skolen inviteres til foreldremøte før påske. Følg med på ukebrev fra klasselærer for nærmere informasjon. Noen klasser har allerede avholdt møte.  
  • Vi inviterer til felles foreldremøte 07.04.22. Vi kommer tilbake med klokkeslett og innhold, men vi ber alle sette av ettermiddagen den dagen allerede nå.  
  • På hjemmesiden vår finner dere oppdatert kalender. Anbefaler alle å klikke seg inn på den om dere lurer på når det er dugnad, månedsfester, FAU-møter eller andre ting som gjelder hele skolen. www.steinerkrs.no 

Husk at dere kan ta kontakt med skolen om dere har spørsmål, innspill eller ting dere ønsker å ta opp med oss.  

God helg alle sammen! 

Hilsen Guro Wasland, vikarierende rektor.