om oss

 

Steinerskolen i Kristiansand er et pedagogisk alternativ for 1. til 10. klasse, og har gode bussforbindelser, enten du bor i Kristiansand eller en av våre nabokommuner.

Steinerskolene følger sin egen, godkjente læreplan, og elevene går ut av grunnskolen med samme kunnskap som elever fra offentlig grunnskole. Etter 10. klasse kan elevene fortsette på andre Steinerskoler som har videregående trinn, eller de kan gå rett over i offentlige videregående skoler.

Steinerskolens undervisning er tilpasset den enkelte elev – med fellesskapet som utgangspunkt. Undervisningen legger opp til å ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, samt utviklingen av gode gruppe og klasseromsfellesskap. Klassene våre er små, og lærertettheten er stor. For å sikre en god sosial utvikling er elevene ofte sammen på tvers av trinnene.

Skolen vektlegger alle sider av elevenes utviklingsmuligheter både faglig, kulturelt, sosialt og fysisk. Vi har blant annet en årlig sirkusuke hvor elevene møter utfordringer de ikke har i den vanlige skolehverdagen. I tillegg har vi, bokuke og dramauke (ofte i samarbeid med UiA) for å nevne noen.

Steinerskolen i Kristiansand er et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskap i sammenheng.