skolehelsetjenesten

Trenger du noen å snakke med?

Helsesykepleier, Caroline Rosenkilde har en åpen dør for alle elever – kom gjerne innom for en prat.

Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt.

Caroline Rosenkilde
Mobiltelefon: 91325769
Caroline.Rosenkilde@kristiansand.kommune.no
Kristiansand helsestasjon: 38 10 76 50

Jeg er tilstede på skolen onsdag, torsdag og fredag.

Helsesykepleier driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. Helsesøster samarbeider bredt tverrfaglig, og henviser videre ved behov. Vi deltar også i skolens oppvekstteam. Helsesøster har taushetsplikt.