skolehelsetjenesten

Trenger du noen å snakke med?

Helsesykepleier,Anne Kari Paulsen, har en åpen dør for alle elever – kom gjerne innom for en prat.

Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt.

Anne Kari Paulsen
Mobiltelefon: 913 25 769
anne.kari.paulsen@kristiansand.kommune.no
Lund helsestasjon: 913 79 510

Jeg er tilstede på skolen torsdag og fredag.

Helsesykepleier driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. Helsesøster samarbeider bredt tverrfaglig, og henviser videre ved behov. Vi deltar også i skolens oppvekstteam. Helsesøster har taushetsplikt.