skolerute

Uke Dato Merknad Info
34 19. august Skolestart 08.30
35 29. august Foreldremøte  
39 27. september Mikaelsfest Dagtid 1.-10.trinn
40   Høstferie  
42 17. oktober Festforestilling Waldorf 100 Musikkens hus
42 18. oktober Planleggingsdag  
45 7. november Lanternefest
1-4 trinn
Kveldstid m/foresatte
49 2. desember Adventsspiral Dagtid
49 6. desember St. Nikolas Dagtid
50 13. desember St. Lucia Dagtid
51 19. desember Skolens Juleavslutning Kveldstid m/foresatte
51 20. desember Siste skoledag før jul Ferdig kl 11.00
52/1 23. desember –
3. januar
Juleferie  
2 6. januar Første skoledag etter jul  
7 14. februar Karneval Dagtid
8 17.-21. februar Vinterferie  
15/16 6.- 13.april Påskeferie  
16 14. april Første skoledag etter påske  
18 1. mai fri  
    Vårmarked Dagtid m/foresatte
20 17. mai    
21

21. mai

Himmelfartsdagen

 
23 1. juni 2. pinsedag -fri  
24 11. juni 10.klassefest Kveldstid m/foresatte
    Idrettsdag  
25 18. juni Skolens sommeravslutning  
25 18. juni Siste skoledag  
25 19. juni Planleggingsdag