skolerute

Uke Dato Merknad Info
34 20. august Skolestart  
35 30. august Foreldremøte  
39 28. september Mikaelsfest Dagtid
40 1.-5. oktober Høstferie  
43 26. oktober Elevfri pga felleslærerstevne  
45 8. november Lanternefest Kveldstid m/foresatte
49 3. desember Adventsspiral Dagtid
49 6. desember St. Nikolas Dagtid
50 13. desember St. Lucia Dagtid
51 20. desember Skolens juleavslutning Kveldstid m/foresatte
51 21. desember Siste skoledag før jul  
52/1 24. desember –

 

2. januar

juleferie  
1 2. januar Planleggingsdag  
1 3.januar Første skoledag etter jul  
7 15. februar Karneval Dagtid
8 18.-22- februar Vinterferie  
16/17 15.- 23.april Påskeferie  
17 24. april Første skoledag etter påske  
18 1. mai fri  
19 11. mai Vårmarked Dagtid m/foresatte
20 17. mai    
22

30. mai
31. mai

Himmelfartsdagen
Planleggingsdag

 
23 6. juni 10.klassefest Kveldstid m/foresatte
24 10. juni 2. pinsedag -fri  
25 18. juni Idrettsdag  
25 20. juni Skolens sommeravslutning  
25 21. juni Siste skoledag