Tilbake /

Testing før oppstart av semesteret

For å forebygge en smitteoppblomstring etter juleferien, anbefaler FHI, helsemyndighetene og kommuneoverlegen sterkt at alle elever og ansatte gjennomfører en koronatest før de kommer på skolen igjen etter nyttår. Testen skal gjennomføres hjemme og tester kan hentes ut på skolen mandag 3. januar i tidsrommet kl. 15-18. Det er bare tester til elever og ansatte som kan hentes ut på skolen.

Hvis dere allerede har selvtester hjemme, kan disse også brukes. Testen kan tidligst tas 24 timer før elevene møter på skolen etter juleferien. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder trenger ikke å teste seg.  

Hvis testen er negativ, kan eleven møte på skolen som vanlig.

Hvis testen er positiv, må eleven holdes hjemme og den positive testen må registreres elektronisk her! Det forventes et stort press på koronatelefonen, derfor denne registreringen. Dere vil så bli kontaktet enten på SMS eller per telefon og vil da få instruksjon om hvordan dere skal forholde dere videre til den positive selvtesten.
 
 
 
Vi starter opp på smittevernnivå gult. Det innebærer at ingen syke skal møte på skolen, god hygiene og forsterket renhold og kontaktreduserende tiltak. Dette kan du lese mer om på UDIR.no.