Tilbake /

Underskriftskampanje

GI DIN STØTTE TIL ALLE NORGES FRISKOLER!


Til: Regjeringen

Regjeringen har uttrykt at de ønsker et supplement til den offentlige skolen, i dag er dette i stor grad ivaretatt av Norges friskoler (privatskoler med rett til statsstøtte). 

Foreldre har en grunnleggende menneskerett til å velge skole for sitt barn i tråd med religiøs eller filosofisk overbevisning. Dette er nedfelt i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, artikkel 13, 3. 

Regjeringen foreslår å spare over en halv milliard kroner årlig gjennom kutt i støtten til de private grunnskolene. Den nye tilskuddsmodellen er svært urimelig for 1-10 skolene. Den kompenserer ikke for at det er langt mer administrativt og organisatorisk krevende å drive en 1 -10 skole enn bare barneskole eller bare ungdomsskole. 
Regjeringens forslag er at den nye modellen skal innføres gradvis, over fem år. For mange 1-10 skoler innebærer dette at de i 2028-2029 år vil ha 30% mindre tilskudd enn i år. 

Dette vil vesentlig forverre skoletilbudet til tusenvis av elever, og kan medføre fragmentering av skoletilbudet og nedleggelse av flere skoler. 

Stå opp for mangfold og valgfrihet i den norske skole! Signer her: https://www.underskrift.no/vis/12664/

Hilsen Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Abelia, Kristne Friskolers Forbund og Steinerskolenes Foreldreforbund