Tilbake /

Atommodeller av grunnstoff

Som en del av hovedfag i kjemi i 9/10 klassen har elevene jobbet med å lage atommodeller av et grunnstoff. Dette for å lære om hvordan ulike atomer er bygget opp med kjerne bestående av protoner og nøytroner, og elektroner som «kretser» utfor kjernen. 
Oppgaven var åpen. Elevene kunne velge grunnstoff selv, og hvilke materialer de ville benytte. Som en del av oppgaven presenterte elevene sin atommodell for klassen. Da fortalte de om modellen, grunnstoffets egenskaper og kjennetegn. 
 
Det er laget atommodeller av følgende grunnstoff: Hydrogen, Helium, Litium, Bor, Karbon og Nitrogen.