Tilbake /

Steinerpedagogikk

Du lese mer på nettsiden til steinerskoleforbundet om hva en steinerskole er og i ekstranummer av Steinerbladet får du en introduksjon til pedagogikken.