Tilbake /

Steinerpedagogikk

Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Du lese mer på nettsiden til steinerskoleforbundet om hva en steinerskole er og i ekstranummer av Steinerbladet får du en introduksjon til pedagogikken.