Tilbake /

Dokumenter

Ordensreglement

Skolens gjeldende ordensreglement

Ordensreglement 133,00 KB

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar i skolen

Erstatningsansvar i skolen 125,54 KB

Ulykkesforsikring og rutiner ved skader

Ulykkesforsikring for skole og fritidselevene, samt rutiner ved skader.

229,04 KB

Rutiner ved sykdom

Skolen får en del spørsmål knyttet til elever som er syke, og om våre rutiner for å la elever være inne i friminutt. Vi har derfor valgt å utarbeide denne rutinen.

267,54 KB

Søknad om permisjon

Fyll ut skjema og send det til kristiansand@steinerskolen.no dersom du skal søke om permisjon for ditt barn for 3 dager eller mer.

71,20 KB