Tilbake /

Foreldreforening og FAU

Foreldrearbeidet i steinerskolene innrettes og drives forskjellig. Det er lovpålagt å ha en foreldreforening der alle foreldre har stemmerett.

Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Kristiansand består i skoleåret 2024/2025 av følgende foreldre:

  • FAU-leder: Sabrina Tanz
  • Nestleder: Anika Schmidt
  • Kasserer: Maj Schian Nielsen
  • Vararepresentant: Hanne Holberg

Her finner du foreldreforeningens dokumenter

Årshjulet for foreldreforeningen kan også lastes ned direkte til kalenderen din.

Årshjul FAU 24/25 48,21 KB
Status på verv 57,85 KB
Vedtekter 59,57 KB