Tilbake /

Foreldreforening og FAU

Foreldrearbeidet i steinerskolene innrettes og drives forskjellig. Det er lovpålagt å ha en foreldreforening der alle foreldre har stemmerett.