Tilbake /

Pedagogisk målsetning

SFO skal være et trygt å hyggelig sted å være etter skoledagen er over, før de foresatte kommer og henter barnet. Vi legger vekt på å få en hjemlig atmosfære med tilgjengelige voksne som barna er trygge på.

Vi ønsker å være trygge og tydelig i møte med elevene. Vi ønsker et mangfold i gruppen der den enkelte skal kunne være seg selv og føle seg ivaretatt, innenfor rammen av forutsigbare rutiner, klare normer for oppførsel og tydelige voksne. Vi har fokus på både individet og fellesskapet. Vi legger til rette for lek og utfoldelse, da den frie leken er viktig i vår pedagogikk. Her får barnet bruke fantasien og kreativiteten sin sammen med andre barn. Vårt mål er at de skal lære å omgås andre mennesker og oppleve et trygt samhold med andre barn og voksne.

Rundt kl 14:00 møtes vi rundt et felles måltid. Vi har varm mat med ulike vegetarretter 3 ganger i uka og 2 dager med brødmat. Vi tilstreber en varm og hyggelig atmosfære rundt bordet.

Det er viktig at barna har med seg oppdatert skiftetøy, tilpasset årstiden.