Tilbake /

Dugnad

Dugnad

Steinerskolens Foreldreforbund beskriver dugnad slik: «Steinerskolene har sterk tradisjon for foreldrearbeid og dugnad er en viktig del av det. Poenget med en dugnad er at alle skal være med- og at barna ser at foreldrene møtes, har det hyggelig og at alle bidrar.»
Dugnader gir dermed en strålende anledning til å gjøre noe godt for barna våre og samtidig være sosial med de andre familiene.

Dugnadskomiteen består av en lærer-representant, en/to foreldre-representant(er), vaktmesteren og den skolehageansvarlige. Komiteen arrangerer to dugnader i året. En om våren og en om høsten, og den har ansvar for å organisere ulike oppgaver slik at alle kan finne noe de liker å jobbe med. Det er mye forskjellig som må gjøres på en skole; det kan være hage- og malerarbeid, rydding, snekring, vasking og sying og ikke minst servering av kaffe, kake og noe varmt å spise. Dugnadsdagen er torsdager, og da er både lærerkollegiet, vaktmester, foreldre og barna tilstede.

På dugnaden kan vi kjenne på felleskapet og på den unike muligheten til å være med å forme skolen til våre barn. Ved å stille opp viser vi barna våre at vi bryr oss og at de er viktige for oss.

Dugnadsansvarlige 2023-2024 er Anthony Williams og Gjertine Myklebust.

Sjekk /kalenderen/ for når det er planlagt dugnad.