Tilbake /

Inkluderende skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø

Her kan du lese mer om hva UDIR sier om dette temaet.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som skal fremme trivsel, læring og helse. Steinerskolen i Kristiansands handlingsplan skal bidra til å sikre at denne retten blir oppfylt.

258,32 KB