Tilbake /

Pris og betaling

Steinerskolen i Kristiansand er en friskole med begrenset statsstøtte og er avhengig av foreldrebidrag (skolepenger) for å drive skolen. Foreldrebidraget dekker ca 15% av driften, og de resterende 85% dekkes gjennom statlige tilskudd. Steinerskolen får ikke tilskudd til bygg.

I henhold til skolens vedtekter fastsetter skolens styre årlig bidragets størrelse

Pr 01.08.24 er skolebidraget som følger:
Betaling 10 mnd pr år.
1 barn = 1.960,- pr. mnd
1 + 1 barn = 1.960,- + 980,-
1+1+1 barn = 1.960,- + 980,- + 980,-
Ingen betaler for mer enn tre barn.

Vedtatt i styret 28.05.24

 

Redusert betaling

Det er et viktig prinsipp for skolen at økonomi ikke skal være til hinder for å kunne velge steinerskolen for sitt barn. Det gis derfor mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling. Se mer informasjon om det på søknadsskjema om redusert betaling som ligger nederst på siden. Der kan du også se avtale om foreldrebidrag.

Alle familier betaler i tillegg kr. 50,- til FAU hver måned.

Gå til skjema