Tilbake /

Læreplaner

Læreplanen for hvert klassetrinn utgjør rammen, men er ingen ferdig oppskrift. Hver lærer må arbeide med individuell tilpasning til sine enkeltelever og sin gruppe. Steinerskolen gir rom for slike prosesser i alle fag. Slik formes undervisningen av menneskene som møtes i klasserommet og blir skapende, personlig og stadig i fornyelse. Slik blir det en levende pedagogikk.

Her kan du se læreplanen i sin helhet:
Steinerskolens læreplan for grunnskolen