Tilbake /

Foreldreforbund

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Vårt mål er å bygge broer mellom skole og hjem. Vi fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår. Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. Se www.foreldrene.no for tips og mer informasjon.