Tilbake /

Årshjul og undervisningstider

Årshjul

Årshjulet finner du her:

Årshjul 2021-2022 190,89 KB

Undervisningstider

Første klasse

Første klasse starter skoledagen med sang, rim, regler og leker. Hver dag er det en håndarbeidsaktivitet eller et matlagingsprosjekt der vi maler, modellerer, syr, tover, baker, skreller, kutter og rasper. Store deler av dagen består av barnas egeninitierte lek. Tre dager i uken tar barna sekken på ryggen og går på tur i skogen. Der lager barna demning i bekken, spikker med tollekniv og koser seg rundt bålet. Skoledagen avsluttes med en felles eventyrstund.
Skoledagen varer fra 08.30-13.30, fredag slutter de 12.15.

Småskolen

Kl 08.30-10.45 Hovedfag med matpause
Kl 10.45-11.15 Langfriminutt
Kl 11.15-12.15 1. fagtime
Kl 12.15-12.30 Friminutt
Kl12.30-13.30 2. fagtime

SFO har åpnet fra 07.30-08.15 og 13.30-16.30. Fredag åpner SFO 12.15. I feriene har SFO åpent fra 07.30-16.30 om det er påmeldt minst 3 barn.

Mellomtrinnet

Kl 08.30-10.45 Hovedfag med matpause
Kl 10.45-11.15 Langfriminutt
Kl 11.15-12.15 1. fagtime
Kl 12.15-12.30 Friminutt
Kl 12.30-13.30 2. fagtime
Kl 13.30-13.45 Friminutt
Kl 13.45-14.45 3. fagtime
5. Klasse slutter 13.30 onsdag og fredag.
6. klasse slutter 13.30 onsdag
7. klasse slutter 13.30 på mandager fra uke 41 og frem til uke 4 og onsdager fra uke 4.

Ungdomsskolen

Kl 08.30-10.45 Hovedfag med matpause
Kl 10.45-11.15 Langfriminutt
Kl 11.15-12.15 1. fagtime
Kl 12.15-12.30 Friminutt
Kl 12.30-13.30 2. fagtime
Kl 13.30-13.45 Friminutt
Kl 13.45-14.45 3. fagtime
Alle klassene slutter 13.30 på onsdager.