Tilbake /

Årshjul og undervisningstider

Årshjul

Årshjulet finner du her:

Skolerute 2023-2024 180,20 KB
Skolerute 2024-2025 120,18 KB

Undervisningstider

Første klasse

Første klasse starter skoledagen med sang, rim, regler og leker. Hver dag er det en håndarbeidsaktivitet eller et matlagingsprosjekt der vi maler, modellerer, syr, tover, baker, skreller, kutter og rasper. Store deler av dagen består av barnas egeninitierte lek. Tre dager i uken tar barna sekken på ryggen og går på tur i skogen. Der lager barna demning i bekken, spikker med tollekniv og koser seg rundt bålet. Skoledagen avsluttes med en felles eventyrstund.
Skoledagen varer fra 08.30-13.30, fredag slutter de 12.15.

Småskolen

Kl 08.30-10.45 Hovedfag med matpause
Kl 10.45-11.15 Langfriminutt
Kl 11.15-12.15 1. fagtime
Kl 12.15-12.30 Friminutt
Kl12.30-13.30 2. fagtime

SFO har åpnet fra 07.30-08.15 og 13.30-16.30. Fredag åpner SFO 12.15. I feriene har SFO åpent fra 07.30-16.30 om det er påmeldt minst 3 barn.

Mellomtrinnet

Kl 08.30-10.45 Hovedfag med matpause
Kl 10.45-11.15 Langfriminutt
Kl 11.15-12.15 1. fagtime
Kl 12.15-12.30 Friminutt
Kl 12.30-13.30 2. fagtime
Kl 13.30-13.45 Friminutt
Kl 13.45-14.45 3. fagtime
Alle klasser slutter 13.30 på torsdager og 14.30 på fredager.

Ungdomsskolen

Kl 08.30-10.45 Hovedfag med matpause
Kl 10.45-11.15 Langfriminutt
Kl 11.15-12.15 1. fagtime
Kl 12.15-12.30 Friminutt
Kl 12.30-13.30 2. fagtime
Kl 13.30-13.45 Friminutt
Kl 13.45-14.45 3. fagtime
Alle klassene slutter 13.30 på torsdager og 14.30 på fredager.