Tilbake /

Pris og betaling

SFO følger Kristiansand kommune sine satser. Skoleåret 2023-2024 får 1. og 2. klassinger 12 timer gratis SFO pr uke.

Det er mulig å søke redusert betaling. Det må gjøres innen fristen 01.09.23. Etter fristens utløp har vi dessverre ikke anledning til å innvilge redusert betaling.

Redusert betaling SFO

Det er et viktig prinsipp for skolen at økonomi ikke skal være til hinder for å kunne velge steinerskolen for sitt barn. Det gis derfor mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling. Se mer informasjon om det på søknadsskjema om redusert betaling som ligger nederst på siden. For å få innvilget redusert betaling på SFO må det søkes innen fristen.

Gå til skjema