Tilbake /

Bokuke i 8. klasse

Sunnere, billigere og mye mer miljøvennlige. Steinerskolen har tatt steget tilbake til fremtiden!

8 klasse har under bokuken lest Solen som sloknet – en historie fra Inkariket på 1500-tallet av Ole Røsholdt. Elevene har fått et innblikk i Inkaenes levemåter og tradisjoner både med tanke på mat og daglige gjøremål. I den anledning har klassen i dag laget et tradisjonelt måltid med mais, poteter, avokado, bønner, melormer og sirisser. Det smakte fortreffelig. 

Det er tre hovedgrunner til at vi kanskje bør spise insekter slik de gjorde i det gamle Inkariket sett i en global sammenheng: 

  1. Helse: Insekter er sunne og næringsrike, og kan erstatte næringsstoffene fra kjøtt og fisk. Insekter er allerede en del av tradisjonskost flere steder i verden.
  2. Miljø: Å produsere insekter som mat gir lavere utslipp av drivhusgasser enn vanlig husdyrdrift. Produksjonen krever ikke avskoging og ny landbruksjord. Insekter trenger 12 ganger mindre mat enn storfe, 4 ganger mindre mat enn sau, halvparten så mye mat som griser og kylling for å produsere samme mengde protein.
  3. Levebrød: Å produsere insekter krever lite teknologi og lav økonomisk investering. Dette kan være en inngangsport for nytt levebrød for fattige og jordløse i verden, både på bygda og i byer.