SFO

Påmelding til SFO for skoleåret 2018/19

Sfo er et daglig tilbud utenom skoletiden mellom 07.30 og kl. 16.30 for barn f.o.m. 1. til og med 4.klasse.

Sfo-leder er Per-Arthur Romberg Hanssen.

Telefon til SFO: 479 02 271

Sfo holder stengt hele juli og frem t.o.m 3.august.

Første åpningsdag på SFO blir da mandag 6.august 2018.

 

Priser Skolefritidsordninger

Vi innfører redusert foreldrebetaling på SFO, – samme foreldrebetaling for skolefritidsordningen som Kristiansand Kommune, f.o.m 1.august 2018.

For mer informasjon se påmeldingsskjema.