SFO

SFO i uke 32 og 33

Påmeldingsfrist fredag 19. juni!

Påmelding til uke 32 og 33. Det er bindende påmelding, men er det 2 barn eller færre påmeldt – holder SFO stengt.

Skjema for påmelding SFO uke 32 og 33

Påmelding til SFO for skoleåret 2020/21

Sfo er et daglig tilbud utenom skoletiden mellom 07.30 og kl. 16.30 for barn f.o.m. 1. til og med 4.klasse.

Skjema for søknad til SFO skoleåret 2020/21

SFO-leder er Per-Arthur Romberg Hanssen.

Telefon til SFO: 479 02 271

Siste åpningsdag før ferien er 26. juni.

Første åpningsdag på SFO etter sommeren er  mandag 3.august 2018.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Du finner søknadsskjema for redusert foreldrebetaling på https://www.kristiansand.kommune.no/skjemaer/

Vi innfører redusert foreldrebetaling på SFO, – samme foreldrebetaling for skolefritidsordningen som Kristiansand Kommune, f.o.m 1.august 2018.